Kaedah Penentuan Pendapatan

2 Kaedah

1. Kaedah Perbandingan

~ Untung/ rugi diperoleh dengan membandingkan modal akhir dengan modal awal

Modal = Aset – Liabiliti

Untung bersih = Modal akhir – Modal awal

Untung bersih = Modal akhir + Ambilan – Modal awal – Modal tambahan

Untung bersih = Modal akhir > Modal awal

Rugi bersih = Modal akhir < Modal awal

2. Kaedah Analisis

~ dilakukan untuk mendapatkan maklumat seperti Jualan, Belian, Perbelanjaan dan Hasil/pendapatan.

Jualan

Jumlah Jualan = Jualan Tunai + Jualan Kredit

Belian

Jumlah Belian = Belian Tunai + Belian Kredit

Analisis Buku Tunai 

Untuk mendapatkan maklumat tentang barang niaga, aset bukan semasa, penghutang, pemiutang, belanja, hasil…

Analisis Belanja

Jumlah belanja sebenar diperoleh setelah pelarasan dibuat

– Belanja terakru, belanja terdahulu

Analisis Hasil

Jumlah hasil sebenar diperoleh setelah pelarasan dibuat

– Hasil terakru, hasil terdahulu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s