Bentuk Organisasi

4 Jenis Bentuk Organisasi

1. Milikan Tunggal

> 1 orang – pemilik

> Modal daripada pemilik

> Untung/ rugi ditanggung oleh pemilik

> Liabiliti tidak terhad

2. Perkongsian

> 2 – 20 pekongsi

> Modal daripada pekongsi-pekongsi

> Untung/ rugi dibahagikan mengikut Perjanjian Perkongsian/ Akta Perkongsian jika x mempunyai Perjanjian Perkongsian

> Liabiliti tidak terhad

3. Syarikat

> sendirian berhad – 2 – 50 pemegang saham; awam berhad – 2 – tiada terhad

> Modal daripada pemegang saham

> Dividen kepada pemegang saham

> Liabiliti terhad

4. Koperasi

> minimum 50 orang dan tidak had maksimum

> Modal daripada anggota koperasi

> Dividen dikongsi antara anggota koperasi

> Liabiliti terhad

 

# Liabiliti tidak terhad bermaksud pemilik perniagaan bertanggungjawab ke atas semua risiko perniagaannya. Jika perniagaannya bankrap, aset peribadinya perlu digunakan untuk menjelaskan semua hutang perniagaan.

# Liabiliti terhad bermaksud aset peribadi pemilik x perlu digunakan untuk menjelaskan semua hutang perniagaan jika bankrap.

 

 

Advertisements

Sejarah Perakaunan

3500 S.M. 

* ditemui di Babylonia

2300 S.M. 

* rekod akaun atas tanah liat~~~

400 S.M.

* pemyimpanan rekod > maju dengan ciptaan papyrus (kertas) & calamus (pen) di Mesir

5-6 S.M.

* Sistem kewangan diperkenalkan, urus niaga direkod dalam nilai $

7-11 S.M.

* Orang India memajukan penggunaan sistem angka, membolehkan penyusunan angka dengan teratur dan memudahkan pengiraan

 850 M.

* Sistem angka Roman digantikan dengan sistem angka Hindu-Arab

1200 – 1500 M.

* Sistem catatan bergu (juga dikenal sebagai Kaedah Venice) bermula di Itali.

 Tahun 1494

* Luca Pacioli (Bapa Perakaunan) menulis sebuah buku matematik. Sebahagian daripada buku ini terdapat peraturan simpan kira, berguna hingga hari ini.

 Tahun 1605

* Keuntungan dicadangkan ditentukan pada akhir suatu tempoh perakaunan.

Penyata Kewangan

  •  Penyata Kewangan (P. K$) seperti “report card” bagi sesebuah perniagaan
  • P. K$ diguna untuk mengukur prestasi perniagaan
  • P. K$ terdiri daripada – Penyata Pendapata (PP) & Kunci Kira-kira (KKK)
  • PP & KKK boleh disediakan dalam bentuk penyata (bentuk P) & bentuk T 
  • PP menunjukkan => Hasil & Belanja
  • KKK menunjukkan => Aset, Liabiliti & Modal

Contoh