Jurnal

Jurnal ialah Buku Catatan Pertama

Buku catatan pertama ialah buku pertama dalam rekod perakaunan bagi urus niaga perniagaan berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan.

Juga dikenali sebagai Buku Harian atan Buku Subsidiari

Terdiri daripada: Jurnal, Buku Tunai & Buku Tunai Runcit

 

Jurnal 

Terdiri daripada Jurnal Khas & Jurnal Am

Jurnal Khas 

  • Jurnal Belian –  merekod belian barang secara kredit
  • Jurnal Pulangan Belian – merekod pulangan barang kepada pembekal
  • Jurnal Jualan – merekod jualan barang secara kredit
  • Jurnal Pulangan Jualan – merekod pulangan barang daripada pelanggan

 

Jurnal Am

Merekod semua urus niaga yang tidak dapat direkodkan dalam Jurnal Khas

Seperti: Catatan pembukaan, rekod ambilan barang, modal tambahan daripada pemilik

Advertisements