Kelab vs Entiti Perniagaan

Kelab dan Persatuan

Entiti Perniagaan

1. Semua rekod dalam Buku Tunai diringkaskan dalam satu penyata dikenali sebagai Penyata Penerimaan dan Pembayaran 1. Buku Tunai tidak perlu diringkaskan
2. Penyata Pendapatan dan Pembayaran untuk mengira lebihan atau kurangan operasi kelab & persatuan 2. Ak Perdangangan dan Untung Rugi untuk mengira untung/rugi perniagaan
 3. Aset – Liabiliti = Dana terkumpul  3. Aset – Liabiliti = Modal
Advertisements

Akaun Yuran

Yuran tahunandibayar oleh ahli, pendapatan hasil bagi kelab & persatuan

Yuran masuk dibayar oleh ahli baru sekali sahaja. Boleh dianggap sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal bergantung kepada dasar dan perlembagaan kelab/persatuan.

Yuran terakru/ yuran belum diterima – aset

Yuran terdahulu/ yuran tahun depan diterima – liabiliti