Imbangan Duga

Satu senarai baki yang diambil daripada akaun lejar & buku tunai pada satu tarikh tertentu

Akaun yang mempunyai baki kredit (seperti Akaun Liabiliti, Akaun Modal) akan diletakkan di sebelah kredit dalam imbangan duga. Sebaliknya bagi akaun yang baki debit.

Dalam imbangan duga jumlah debit mesti sama dengan jumlah kredit

Tujuan menyediakan Imbangan Duga

1. menyemak ketepatan pengiraan dalam Buku Catatan Pertama & Lejar

2. menguji ketepatan catatan bergu sama ada jumlah baki debit sama dengan jumlah baki kredit

3. menyemak ketepatan engeposan dari Buku Catatan Pertama ke lejar

4. untuk menyediakan Penyata Kewangan

Advertisements