Konsep Pengeluaran

Kos bahan langsung

* Kos membeli bahan langsung diperlukan dalam pengeluaran

Kos buruh langsung

* Upah yang dibayar kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran

* Kos berubah

Kos overhed kilang

* Kos pengurusan dan pentadbiran kilang

* Kos tidak langsung

Kerja dalam proses

* Terdiri daripada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir

* Kerja dalam proses awal perlu ditambah, manakala kerja dalam proses akhir mesti ditolak

Kos prima

* Semua kos yang berhubung kait secara langsung dengan pengeluaran

 

Formula:

1. Kos bahan langsung digunakan =

stok awal bahan langsung + Belian bahan langsung + kos lain – Stok akhir bahan langsung

 

2. Kos prima = Kos bahan langsung + Kos buruh langsung + Perbelanjaan langsung

 

3. Kos pengeluaran = Kos tetap + Kos berubah

Atau

4. Kos pengeluaran = Kos prima + Kos overhed kilang

 

Advertisements

Konsep Kos

Kos Tetap

  • Tidak berubah walaupun volum pengeluaran bertambah
  • Contoh: sewa kilang, cukai tanah, insurans kilang

Kos Tetap Graft

Kos Berubah

  • Berubah secara langsung dengan jumlah pengeluaran
  • Contoh: kos bahan langsung dan gaji pekerja

Kos Berubah graf