~ Nisbah ~

Nisbah Keberuntungan

1. Mark-up = Untung kasar / Kos jualan x 100

2. Margin untung kasar = Untung kasar / Jualan x 100

3. Margin untung bersih = Untung bersih / Jualan x 100

4. Pulangan atas modal = Untung bersih / Modal awal x 100

 

Nisbah Kecairan

1. Nisbah semasa = Aset semasa / Liabiliti semasa

2. Nisbah ujian asid = (Jumlah aset semasa – Stok akhir) / Jumlah liabiliti semasa

 

Nisbah Kecekapan

1. Kadar pusing ganti stok = Kos Jualan / Stok purata

2.  Kadar pusing ganti stok (hari) = Kos Jualan / Stok purata x 365

3.  Kadar pusing ganti stok (minggu) = Kos Jualan / Stok purata x 52

4.  Kadar pusing ganti stok  (bulan)= Kos Jualan / Stok purata x 12

5. Tempoh kutipan = Purata penghutang / Jualan kredit x 365

6. Tempoh bayaran = Purata pemiutang / Belian kredit x 365

 

Advertisements